Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes
starptautiskā zinātniskā konference "XXX Zinātniskie lasījumi"
2020. gada 30. - 31. janvāris

Programma

Logo2