Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes
starptautiskā zinātniskā konference "XXXI Zinātniskie lasījumi"
2021. gada 28. - 29. janvāris

Programma (PDF)

Logo2