Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes
starptautiskā zinātniskā konference "XXXIII Zinātniskie lasījumi"
2023. gada 26. - 27. janvāris


Logo2