Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes
starptautiskā zinātniskā konference "XXXII Zinātniskie lasījumi"
2022. gada 27. - 28. janvāris

Programma (PDF)


Logo2