Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes
starptautiskā zinātniskā konference "XXXIII Zinātniskie lasījumi"
2023. gada 26. - 27. janvāris

Dalībnieka anketa

Authors of Abstracts must be written by following scheme:
Ilze Kurse1, Saiva Kalna2, Kārlis Kalniņš3
1Daugavpils University, Parādes street 1, Daugavpils, i.kurse@inbox.lv
2Tartu University, Salu street 7, Tartu, Estonia, kalnas@tartu.ee
3Šiauliai University, Vilnius street 152, Lithuania, k.kaln@siauliai.lt
Ja referātam ir vairāki līdzautori, lūgums precīzi norādīt to secību.

Dzēst šo pieteikumu
Zīmju skaits: 1000 / 1000
Pievienot jaunu referāta pieteikumu